เพลง อาขยานล้านนา 

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2561

 

 

เพลง : อาขยานล้านนา 
ศิลปิน : จรัล มโนเพ็ชร 
คำแปลภาษาอังกฤษ : ดร.อนัญญา เมธมัส
ภาพ : DMC Cartoon
ใช้เฉพาะในการสอนศีลธรรม

 

***--------------------------------------------------------------------------------------------------***

 

สิบแหลมซาวแหลม   บ่เท่าแหลมใบข้าว
สิบเหล้าซาวเหล้า บ่เต้าเหล้าเดือนเกี๋ยง
สิบเสียง ซาวเสียง บ่เต้าเสียงแมงว้าง
สิบจ๊าง ซาวจ๊าง  บ่เต้าจ๊างเอราวัณ

อายุสิบปี๋ อาบน้ำบ่หนาว 
อายุซาวปี๋ แอ่วสาวบ่ก้าย
สามสิบปี๋ บ่หน่ายสงสาร 
สี่สิบปี๋ ยะก๋านเหมือนฟ้าผ่า
อายุห้าสิบปี๋ สาวด่าบ่เจ๊บใจ๋ 
หกสิบปี๋ ไอเหมือนฟ้านโขก
เจ็บสิบปี๋ บ่าโหกเต๋มตั๋ว 
แปดสิบปี๋ ไข้หัวเหมือนไห้
อายุเก้าสิบปี๋ ไข้ก่อต๋าย บ่ไข้ก่อต๋าย 
จะเอาอันไดไปบ่ได้ซักอย่าง

บ่สัวะ บ่วาง บ่หายหม่นเศร้า 
คนบ่าเก่า เล่าไว้มาเมิน   
เลย....วาง

 

 Total Execution Time: 0.0011943499247233 Mins