๑๗๔ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 18 มิย. พ.ศ.2561

พื้นที่ในใจเราต้องมีแต่
ความสุข ความบริสุทธิ์เท่านั้น
อะไรที่จะทำให้ใจเรา
ไม่มีความสุขและความบริสุทธิ์
ให้เรา “ชิ้ว” ปัดมันไปเลย

 


 

๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 Total Execution Time: 0.002333136399587 Mins