๑๘๑ เกิดมาทำไม-ทำพระนิพพานให้เเจ้ง

วันที่ 21 มิย. พ.ศ.2561

การสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น
และการปฏิบัติธรรมทุกวัน
จะช่วยกลั่นธาตุธรรมของเรา
ให้สะอาด บริสุทธิ์
ให้ใจเราหยุดนิ่งได้เร็วขึ้น

 


 

๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

 Total Execution Time: 0.0020130356152852 Mins