ทำไมพระพุทธศาสนาจึงถูกทำลาย

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2561

ทำไมพระพุทธศาสนาจึงถูกทำลาย

      คำถาม : ทำไมพระพุทธศาสนาจึงถูกทำลายตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบันครับ

       พระอาจารย์ : แต่สังเกตไหมเอ่ยคุณโยมว่าทำไมพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงมา 2,500 กว่าปี มาได้ละทั้งที่เราเองไม่มีสงครามศาสนา คำสอนในพระพุทธศาสนาไม่สนับสนุนให้คนเราใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะใช้อ้างเหตุว่าทำเพื่อพระพุทธศาสนาก็ตาม เมื่อเวลามีผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาแล้วตั้งใจจะทำลายพระพุทธศาสนา ศาสนาพุทธ ก็ได้รับผลกระทบยิ่งบุคคลนั้นเป็นคนมีอำนาจมากเท่าไหร่ ผลกระทบก็ยิ่งกว้าง แต่พระพุทธศาสนาเหมือนน้ำซึมซับไปในใจคนจึงยั่งยืนต่อเนื่องมาได้ วิธีการรักษาพระพุทธศาสนาที่ดีที่สุดก็คือให้ชาวพุทธทุกคน สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตั้งใจปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธเต็มตัว ทั้งชื่อทั้งแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ถ้าอย่างนี้ละก็จะทำให้ผู้ที่จะทำลายพระพุทธศาสนาเกิดความเกรงแล้วก็ไม่กล้าพระพุทธศาสนาก็จะคงอยู่ยั่งยืนยง เจริญพร

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.011770268281301 Mins