ผู้ชนะที่แท้จริง

วันที่ 28 มค. พ.ศ.2550

 

คนใดคนหนึ่งผู้                    ใจฉกรรจ์

เคียดฆ่าคนอนันต์                   หนักแท้

ไปปานบุรุษอัน               ผจญจิต เองนา

เธียรท่านเยินยอแล้                   ว่าผู้มีชัย

 Total Execution Time: 0.021990052858988 Mins