๑๗ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2561

บุญและบาปจะรอคอย
ทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่อง
ถ้าบุญได้ช่องก่อน...จะส่งผลดี
ถ้าบาปได้ช่องก่อน...ก็จะส่งผลร้าย
จะชิงช่วงช่วงชิงกันตลอดเวลา

 


 

๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0014802495638529 Mins