๒๙ เกิดมาทำไม-แสวงบุญ

วันที่ 14 กค. พ.ศ.2561

พอเรานึกถึงบุญ...
บุญก็ได้ช่อง
นึกถึงบาป...
บาปก็ได้ช่อง
การชิงช่วง-ช่วงชิง
มันมีอยู่ตลอดเวลา

 


 

๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.030345932642619 Mins