๙๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2561

สั่งสมบุญไปเถิด
ทำไปเถอะนะลูกนะ
ไม่มีอดอยากยากจน
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตด้วย
มีกำลังเท่าไรทำไป

เอายอดวิตามินบุญ
วิตามินของทรัพย์ติดตัวเราไป
ส่วนกากของทรัพย์
เอาไว้ใช้งานพระศาสนา

 


 

๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011938333511353 Mins