๑๕๔ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 12 กย. พ.ศ.2561

คนที่ทำบุญด้วยตนเอง
ก็จะได้เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งหมด
ส่วนที่ทำบุญร่วมกัน
ก็จะได้สมบัติใหญ่
แต่เป็นแบบกงสี
ทุกคนมีส่วนในทรัพย์

แต่อย่างไรก็ตาม
ยังขึ้นอยู่กับว่า ทำถูกหลักวิชชาไหม
เช่น วัตถุทานบริสุทธิ์ไหม
เจตนาบริสุทธิ์ไหม
ผู้ให้บริสุทธิ์ไหม
ผู้รับบริสุทธิ์ไหม เป็นต้น
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.021210749944051 Mins