๑๖๖ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 17 กย. พ.ศ.2561

การนึกถึงบุญบ่อยๆ
ไม่ใช่การค้ากำไรเกินควร
เพราะไม่มีใครเสียหาย
การค้ากำไร ต้องเกี่ยวกับ
เรื่องธุรกิจ มีได้ มีเสีย
๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.028435985247294 Mins