๑๗๓ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2561

สิ่งที่ทำไปแล้ว
ก็เป็นของเราอย่างแท้จริง
แต่ที่ยังไม่ได้ทำ
ก็ยังไม่ได้เป็นของเรา
เมื่อเราตายไปแล้ว
ก็ตกไปเป็นของคนอื่นเขา

เราก็ได้เท่าที่เราทำไปเท่านั้น
นี่คือหลักวิชชา
ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ได้ตรัสสั่งสอนเอาไว้อย่างนี้
๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00086381832758586 Mins