๑๙๒ เกิดมาทำไม-เเสวงบุญ

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2561

พ่อแม่ให้สมบัติลูก
ถ้าลูกไม่มีบุญรองรับ
ให้พันล้านก็หมดพันล้าน
ให้หมื่นล้านก็หมดหมื่นล้าน
๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 Total Execution Time: 0.0011514663696289 Mins