๙ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 03 ตค. พ.ศ.2561

แม้เศรษฐกิจจะตกต่ำ
ก็ให้ตกต่ำเฉพาะเศรษฐกิจ
แต่อย่าให้ใจของเราตกต่ำ
โดยไม่สร้างบารมี
เราต้องยกใจของเราให้สูงส่ง
ด้วยการสวนกระแส
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.027430999279022 Mins