หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๐) ว่าอย่างไรว่าตามกัน...

วันที่ 02 พย. พ.ศ.2561

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๐)
ว่าอย่างไรว่าตามกัน...


               ในช่วงที่ผ่านมามีการกล่าวขานกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องที่มีการส่งข้อความ บทความที่ดูแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับหมู่คณะ เพราะไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ใจใสแต่อย่างใด ซึ่งอาตมาก็ไม่ได้ใส่ใจนัก จนกระทั่งมีโยมท่านหนึ่งได้ปรารภว่า “ดีนะที่วัดของเรามีความสามัคคีกัน ว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน ทำให้ไม่มีผลกระทบอะไรกับองค์กร...”


           อาตมาเองก็เคยพูดทำนองนี้กับหลวงพ่อทัตตชีโว และถูกท่านให้ข้อคิดมาแล้ว จึงขอนำสิ่งที่ท่านเคยบอกไว้มาฝากพวกเรา

         จำได้ว่าในตอนนั้น อาตมาได้กราบเรียนหลวงพ่อว่า “หลวงพ่อครับ ผมภูมิใจในองค์กรของเรามาก เห็นเลยว่าการที่เราเจริญเติบโตมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะเราว่าอย่างไรว่าตามกัน”

            หลวงพ่อมองหน้าอาตมาแล้วกล่าวว่า “ เดี๋ยวนะ เอ็งคิดว่าพระพุทธศาสนาถืออะไรเป็นหลัก”

        อาตมานิ่งไปสักพัก เพราะไม่แน่ใจว่า หลวงพ่อต้องการคำตอบแบบไหน แล้วก็ตอบท่านไปว่า "ชาวพุทธก็ยึดพระรัตนตรัยเป็นหลักใช่ไหมครับหลวงพ่อ"

           หลวงพ่อไม่ตอบแต่ได้กล่าวต่อไปว่า “วันที่พระพุทธองค์จะปรินิพพาน พระองค์ไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่พระองค์ให้ธรรมะและวินัยเป็นตัวแทนของพระองค์ ใช่หรือไม่”

            “ ครับ แล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่างไรว่าตามกันยังไงครับ”

          “ ก็เพราะเราชอบพูดกันไม่หมด จึงมักจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อน เข้าใจผิดกัน ทำให้เกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาดได้ไง” หลวงพ่ออธิบาย

            “ หลวงพ่อครับ ผมตามไม่ทัน หลวงพ่อช่วยเมตตาขยายความหน่อยครับ”

          “ เอ็งคิดดูนะ หากบอกว่า ว่าอย่างไรว่าตามกัน แล้วเกิดหมู่คณะนั้นมีวินิจฉัยผิด ๆ หรือผู้นำ นำไปผิดทาง ก็จะตาม ๆ กันไป แบบผิด ๆ”

            “ แล้วต้องทำยังไงครับหลวงพ่อ”

            “ ที่วัดของเรา ทั้งหลวงพ่อธัมมะ คุณยาย และหลวงพ่อเอง ต่างก็ยึดหลักเช่นเดียวกันคือ ว่าอย่างไรว่าตามกัน ตามธรรมะวินัย คือ จะทำอะไรก็ตามจะเอาธรรมะ เอาวินัย เป็นตัวตั้ง ไม่ได้เอาความเห็นของใคร คนใดคนหนึ่งเป็นหลัก       เพราะฉะนั้น ต่อไปจะพูดอะไร ก็ให้พูดให้ครบถ้วนนะลูก”

“ว่าอย่างไรว่าตามกันตามธรรมะวินัย”

 

 


ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ
๑ ก.ย. ๖๑
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0049870649973551 Mins