๘๘ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 07 พย. พ.ศ.2561

เมื่อพิจารณาดูคนอื่น
เห็นสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ดี
เราก็น้อมรับมาเป็น
คุณสมบัติที่ดีของเรา
ถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดี
เราก็ตั้งใจว่า...
เราจะไม่ทำเช่นนั้น
๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00079508225123088 Mins