๙๐ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 08 พย. พ.ศ.2561

ใครที่เคยพลาดพลั้งมา
แล้วกลับตัวได้
เหมือนต้นไม้ที่ต้นคดแต่ปลายตรง
บุคคลเช่นนี้น่ายกย่องสรรเสริญ
และสง่างามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ
ที่พ้นจากหมู่เมฆ
๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

 Total Execution Time: 0.0075806657473246 Mins