๑๒๒ เกิดมาทำไม-สร้างบารมี

วันที่ 19 พย. พ.ศ.2561

เมื่อเห็นข้อบกพร่อง
ทางกาย ทางวาจา
จะโดยได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยก็ดี
ให้ช่วยกันทำหน้าที่กัลยาณมิตร
แนะนำตักเตือนกัน
๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00098891655604045 Mins