ไม่มีค่ำ

วันที่ 28 พย. พ.ศ.2561

ไม่มีค่ำ
 

         เมื่อยังไม่ถึงพระอรหัตละก็ยังมีค่ำ  ยังมีสว่างอยู่  ถ้าถึงพระอรหัตแล้วก็ไม่มีค่ำเลยทีเดียว  มีสว่างตลอด 

         เพราะดวงธรรมเต็มที่แล้ว  ดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระอรหัตนั่นวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง ๒๐ วากลมรอบตัว ดวงนั้นยิ่งกว่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไปอีก  ดวงจันทร์ก็ดี  ดวงอาทิตย์ก็ดีส่อให้สว่างในที่ที่ส่องได้  ที่ลึกลับลงไปใต้แผ่นดินส่องไม่ได้  ถ้ำคูหาส่องไม่ถึง

         ดวงธรรมของพระอรหัตนั้น ใต้แผ่นดินก็สว่างหมด เหนือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็สว่างหมด เห็นสว่างตลอดหมด ในถ้ำในเหวในปล่อง ในไส้พุงตับไต เห็นตลอดหมด ปรากฏอย่างนี้ ท่านจึงได้เทียบด้วย สว่างในไส้พุงตับไตสว่างหมด   

         ดวงอาทิตย์ส่องได้แต่ในที่ส่องได้ เข้าไปในภูเขาเข้าไปส่องไม่ได้ 

         ส่วนดวงธรรมที่ส่องเข้าไปได้ตลอดหมด ท่านจึงได้ยืนยันว่า นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี 

         ดวงธรรมนั่นแหละให้เกิดปัญญาสว่าง ไม่มีกำบังอันใดแต่นิดเดียว จะกำบังก็กำบังไม่ได้ ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดกำบังได้เลย ส่องสว่างได้ตลอด 

         นี้ท่านจึงได้ชื่อว่าเหมือนอย่างกับดวงอาทิตย์ผุดขึ้น เหมือนดวงอาทิตย์เกิดขึ้นแล้วกำจัดมืด ทำอากาศให้สว่าง ดวงธรรมก็เทียบด้วยอย่างนั้นเหมือนกัน 

 

จากพระธรรมเทศนาเรื่อง "อุทานคาถา"
๒๑ มีนาคม ๒๔๙๗

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.035214249293009 Mins