อนามาส

วันที่ 25 กพ. พ.ศ.2550

 

        อนามาส แปลว่า สิ่งที่ไม่ควรจัดต้อง คือ สิ่งที่พระภิกษุไม่ควรสัมผัสจับต้อง หรืองดเว้นไม่จับต้อง เรียกตามพระวินัยว่า วัตถุอนามาส

 

        อนามาส ได้แก่ ร่างกายสตรีและเครื่องแต่งกายสตรี เงิน ทอง เครื่องประดับที่ทำด้วยเงิน อาวุธชนิดต่างๆ เป็นต้น

 

        อนามาส เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะที่พระภิกษุจะรับได้ และเป็นสิ่งต้องห้ามตามพระวินัย หากจับต้องเจตนาย่อมถูกปรับเป็นความผิดตามสิ่งที่จับต้อง

 Total Execution Time: 0.0061445991198222 Mins