อาคาร 100 ปี

วันที่ 09 มค. พ.ศ.2562

อาคาร 100 ปี

       พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมีความมุ่งมั่นมากในการเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลกแม้ก่อนที่จะละสังขาร ท่านก็ยังฝากฝังให้คุณยายได้สืบทอดภารกิจนี้เมื่อท่านทั้งสองละจากโลกนี้ไปแล้วมโนปณิธานของท่านก็ไม่ได้เลือนหายไป เพราะตกทอดมาถึงพวกเรา ด้วยเหตุนี้เอง เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีของคุณยาย หลวงพ่อจึงได้สถาปนาอาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

        อาคารหลังนี้จะเป็นที่รองรับงานสําคัญต่างๆ ของวัดพระธรรมกาย คือ เป็นอาคารสํานักงานใหญ่เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เป็นที่ชุมนุมของนักวิชาการจากทั่วโลก เป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์โบราณและอื่นๆ อีกมากมาย รูปทรงของอาคารเป็นทรงกลมตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารรายล้อมที่เล็กกว่า จึงเป็นประดุจอาคารแก้วสารพัดนึกที่จะทําให้ชาวโลกทั่วไปได้ทราบว่าตนเองมีพระธรรมกายสถิตอยู่ภายใน จนกระทั่งได้ทราบถึงเป้าหมายของชีวิตและวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายนั้น พร้อมกับส่งเสริมให้ทุกคนได้ขวนขวายในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกภายใน ทําให้ความขัดแย้งต่างๆ ล่มสลายไป หากมนุษย์รู้กันทั่วถึงแล้ว สันติสุขก็จะเกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริง ถือได้ว่าเป็นภารกิจสําคัญที่สุดอีกประการหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่นอกเหนือไปจากการปราบมารประหารกิเลส
 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.012166082859039 Mins