หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๕) เห็นความสำคัญงานก็ขยาย

วันที่ 28 กพ. พ.ศ.2562

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๒๕)
เห็นความสำคัญงานก็ขยาย

            องค์กรต่าง ๆ จะขยายงานได้ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นจะต้องเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่ ในเชิงธุรกิจก็อาจจะเป็นตัวเงินหรือเรื่องของรายได้ ส่วนในทางศาสนาก็เช่นกัน ต่างแต่ประโยชน์ที่ว่านั้นจะเป็นเรื่องของ "ความดีหรือบุญ"


     เมื่ออาตมาได้นำภาพการทำงานเผยแผ่สำหรับชาวต่างชาติไปถวายให้หลวงพ่อทัตตชีโว พร้อมกับรายงานท่านว่า ที่ผ่านมามีการจัดปฏิบัติธรรมเพียงแค่ ๒ วันคือ วันอังคารและวันเสาร์ แต่ปัจจุบันมีหลายกลุ่มที่ขอให้เพิ่มวันขึ้น จนต้องขยายเป็นวันจันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี และเสาร์ ซึ่งคนเหล่านี้สนใจการปฏิบัติธรรมและมีผลการปฏิบัติที่ดีด้วย


            หลวงพ่อทัตตชีโว ได้ให้ข้อคิดไว้ว่า
           
" จำไว้นะ ที่ใดก็ตามหากมีการขยายงาน มันฟ้องว่าเป็นไปตามขั้นตอนที่พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ในหลายพระสูตร บางพระสูตรมี ๒ ขั้นตอน บางพระสูตรมี ๓ ขั้นตอน เมื่อเอามาประมวลรวมกันแล้วจะเป็น ๔ ขั้นตอน คือ
            ๑.ตนเองได้ลงมือทำความดี
            ๒.ตนเองได้สรรเสริญความดีนั้น
            ๓.ได้ลงมือชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีนั้น
            ๔.เมื่อผู้อื่นได้ทำแล้ว ได้แนะนำให้เขาไปชวนผู้อื่นต่อ
            ดังนั้นหากที่ใดก็ตาม มีการปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ การทำงานเผยแผ่จะต้องเดินหน้าไปอย่างแน่นอน
"

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ
๙ ธ.ค. ๖๑
http://anacaricamuni.blogspot.com

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010170141855876 Mins