เรียนใดฤาจักสู้ วิชชา

วันที่ 02 มีค. พ.ศ.2562

       

                                   

       เรียนใดฤาจักสู้ 

วิชชา

เรียนอื่นของมารา 

เขานั้น

เรียนหยุดพุทธศาสนา

พาหลุด

พ้นจากมารบีบคั้น 

กลั่นแกล้งอนันต์กาล

 ตะวันธรรม

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0023576180140177 Mins