รู้ไหมการฆ่าตัวตายเป็นกรรมหนักบาปมาก

วันที่ 04 มีค. พ.ศ.2562

รู้ไหม การฆ่าตัวตาย
เป็นกรรมหนัก บาปมาก
การฆ่าตัวตายเป็นกรรมที่หนักมาก...
เพราะการที่ใครสักคน คิดทำร้ายตัวเอง...ด้วยการฆ่าตัวตาย
ซึ่งเป็นการทำลายชีวิตที่พ่อแม่ให้มาสร้างบารมีได้นั้น
ใจของผู้นั้นจะต้องหดหู่และเศร้าหมองเป็นอย่างมาก
คือ มากแบบสุด ๆ (มืดมาก)
อีกทั้งจะต้องตั้งใจและคิดหาวิธีที่จะฆ่าตัวตายด้วย
ดังนั้นบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายจึงมีกำลังมาก
มากกว่าการที่เราไปฆ่าผู้อื่นมากมาย
(แต่ฆ่าผู้อื่นก็ไปมหานรกเหมือนกัน)
๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.030246917406718 Mins