สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๒)

วันที่ 05 มีค. พ.ศ.2562

สิ่งที่สูติแพทย์ต้องรู้ (๒)

ในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่าง ที่
คุณหมอยืนยันว่า ต้องทำแท้งเด็กออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้
หากเป็นกรณีนี้ต้องตัดสินอย่างไร

ในกรณีที่คนท้องมีความผิดปกติบางอย่าง ที่คุณหมอยืนยันว่า ต้องทำแท้งออกเพื่อรักษาชีวิตแม่ไว้ หากเป็นกรณีนี้ก็ให้ทำตามหลักวิชชา คือ

ในกรณีที่ลูกยังไม่ตายในท้อง ให้ใจอยู่ในบุญ นึกถึงบุญ นึกถึงพระรัตนตรัยไปเรื่อยๆ ทำบุญทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตให้เด็กรอดปลอดภัย
ถึงอย่างไรก็ตาม ครูไม่ใหญ่มีความเห็นว่า ไม่ควรทำแท้ง ให้หมั่นสั่งสมบุญดังกล่าว แต่ถ้าลูกตายในท้อง จึงค่อยเอาออก
๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010157664616903 Mins