เข้าวัดสร้างบุญ

วันที่ 14 มีค. พ.ศ.2562

เข้าวัดสร้างบุญ

วันพระ ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธ เราจะต้องเข้าวัดไปสั่งสมบุญกันดีกว่า เวลาเข้าวัดต้องเข้าให้เป็นนะ เข้าวัดให้เป็นทำ อย่างไร
คือต้องให้เป็นทางมาแห่งบุญ อะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ เราเอาหมด
จะจัดเรียงรองเท้า ทำ ความสะอาดเสนาสนะ ถวายภัตตาหาร
ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
เวลาฟังธรรม อย่าไปคุยแข่งกับพระ ต้องให้ความเคารพในธรรม เคารพในทาน เพราะท่านเป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กำลังนำความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนให้เรารู้ว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร

การเคารพในธรรม เคารพในทาน มีอานิสงส์ คือ
เราจะได้รับความเคารพยกย่องในทุกสถานที่
จะมีสามีภรรยา สามีภรรยานั้นก็เกรงใจ
จะมีบุตรธิดา บุตรธิดาก็จะเคารพเชื่อฟัง
จะมีบริวาร ในบ้าน นอกบ้าน ที่ทำงาน ทุกหนทุกแห่ง จะได้รับ
การยกย่อง ให้เกียรติ ได้รับการชื่นชม ให้ความสำคัญแก่เรา
เพราะฉะนั้น เมื่อเรามาวัดแล้ว ต้องฉลาดในการสั่งสมบุญ เห็นอะไรที่เป็นทางมาแห่งบุญ ในบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ เราทำหมด และทำด้วยความเคารพ ด้วยจิตใจที่เบิกบานว่า สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิต ด้วยการเห็นความสำคัญตรงนี้ มีอานิสงส์ทำให้เวลาใครเห็นเรา ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ในบ้าน นอกบ้าน หรือที่ไหนก็ตาม จะให้ความเคารพ ให้ความสำคัญกับเรา
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00092116991678874 Mins