หยุดนิ่งแหละก่อเกื้อ บารมี

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

หยุดนิ่งแหละก่อเกื้อ

บารมี

สุดยอดชาร์จแบตเตอรี่

หมดเชื้อ

ยิ่งหยุดยิ่งทับทวี

บุญเพิ่ม

บุญใหม่นี้จักเอื้อ

อวยให้สุขอนันต์

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011041164398193 Mins