ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

วันที่ 27 มีค. พ.ศ.2562

ที่สุดแห่งสมบัติ ๓

มหาทานบารมีที่เรานำปัจจัย ๔
มาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนา
จะไปเป็นสมบัติใหญ่
ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติ
ทำให้เราสร้างบารมีได้สะดวกสบายง่ายดายกว่าชาตินี้
เมื่อลงมาเกิดก็เป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีของเรายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ถ้ามีบารมีมากเราจะได้ที่สุดแห่งสมบัติ
ที่สุดแห่งรูปสมบัติ คือ กายมหาบุรุษ
ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ คือ สมบัติจักรพรรดิ
ที่สุดแห่งคุณสมบัติ คือ วิชชา หมายถึง
วิชชา ๓ วิชชา ๘ อภิญญา ๖ วิโมกข์ ๘
ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ จรณะ ๑๕ วิชชาธรรมกาย

ที่สุดจะไปรวมประชุมกันอยู่ตรงนั้น
แต่ถ้าหากบารมียังอ่อน ๆ อยู่
ก็ได้ลดหย่อนกันลงมา
๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0012913306554159 Mins