ต้องมองจึ่งเห็นไซร้ ในใจ

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2562

ต้องมองจึ่งเห็นไซร้

ในใจ

หมั่นหยุดมองเรื่อยไป

สิ่งนั้น

มองพระเห็นพระใส

ผุดผ่าน

เชื่อพ่ออย่าดื้อรั้น

อย่างนี้เห็นใส

ตะวันธรรม

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0084334333737691 Mins