เมื่อใจติดก็ดิดใจ

วันที่ 03 เมย. พ.ศ.2562

เมื่อใจติดก็ดิดใจ

ฉันติดใจความสุขไม่มีประมาณ

เมื่อใจติดที่ศูนย์กลางกาย

ใจฉันเต็มเปียมด้วยความคิดถึงตลอดเวลา

เพราะสิ่งนี้คือความสุข

ที่ฉันไม่เคยเจอจากที่ใด

คนทั้งหลายด้องการความสุขอย่างนี้

แต่ไม่รู้ว่าจะด้องทำอย่างไร

ลองหลับดาเบาๆ ผ่อนคลายสบายเธอ

หยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายดลอดเวลา

ไม่ช้าเธอก็จะเข้าถึงความสุข

ความสขที่เธอจะติดใจ

ตะวันธรรม

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010728001594543 Mins