รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2563

26-9-63-L.jpg

รักตัวเองต้องรักษาใจให้ใสทั้งวัน

 

ทำอย่างไรเราจะรักษาใจให้ใสได้ตลอดทั้งวัน
แม้กระทั่งเวลาที่เราโดนกระทบหรือยั่วเย้าให้เกิดอารมณ์

 

                      ถ้าเรารักตัวเอง อยากให้ตัวเรามีความสุขก็ต้องรักษาใจให้ใส ๆ เอาไว้ สิ่งสำคัญคือ ต้องฝึกสมาธิบ่อย ๆ ฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ภายในตัวให้ได้ตลอดเวลา ฝึกให้ชำนาญ ทั้งวันทั้งคืน ทั้งหลับทั้งตื่น นั่งนอนยืนเดิน ฝึกบ่อย ๆ จนกระทั่งหลับตาลืมตา นั่งนอนยืนเดินให้เห็น
ดวงใส ๆ อยู่กลางกายตลอดเวลา ใจจะได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง  หยุดนิ่งอยู่ตรงนั้น ไม่ส่งออกไปข้างนอก เพราะฉะนั้นสิ่งใดมากระทบ มันก็ไม่กระเทือน หรือใครมายั่วเย้าให้เกิดอารมณ์ก็จะรู้สึกเฉย ๆ

 

                     การปฏิบัติธรรมนอกจากทำให้เราใจใส ไม่มักโกรธแล้ว  ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่เขามายั่วเย้าเรา ให้เขาอยากจะใจใสตามเราไปด้วย ถ้าใจเราใสอยู่ แล้วเขามาทำลายเรา ด้วยการมายั่วยุให้เราโกรธ แล้วเราไปร้อนตามเขา ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะไปสร้างแรงบันดาลใจ จะไปช่วยให้เขาใจใส ๆ และมีความสุขอย่างเราได้อย่างไร เราจะเห็นได้ว่า ทำที่เราก็ได้ที่เพื่อน ได้ที่คนรอบข้าง ซึ่งตรงนี้ต้องฝึก
 

                    ดังนั้น เมื่อปฏิบัติธรรมเข้าถึงดวงใส ๆ แล้ว หรือเข้าถึงแสงสว่างภายในแล้ว ต้องหมั่นรักษาเอาไว้ให้ชัดใสสว่างอยู่ตลอดเวลา
 

                     ฝึกใหม่ ๆ ก็อาจจะหลุดออกไปบ้าง แต่เราฝึกบ่อย ๆ สมมติว่า ยังไม่มั่นคง เราก็ต้องตั้งหลัก ตั้งสติอดกลั้นไว้ก่อน ถ้าอารมณ์จะ
พุ่งพรวดขึ้นมา ให้มันอยู่ภายใน แล้วทำใจนิ่ง ๆ มันจะอยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวก็จะดับหายไป

 

                    แล้วถ้าเราไม่เอาเรื่องเอาราว ไม่ถือสา มันก็จะเป็นลมเป็นแล้ง เหมือนลมที่พัดผ่านไปเฉย ๆ แล้วก็หายไป ถ้าเราถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราว ตรงนี้สำคัญนะ ใจเราก็จะได้ใส ๆ ถ้าเรารักตัวเอง เราก็ต้องคิดอย่างนี้


๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00080355008443197 Mins