ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

วันที่ 13 เมย. พ.ศ.2562

ถ้าบุญไม่ถึง ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ

ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว
จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต
ก็ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลัง
บุญทำให้เรามีรูปสมบัติ มีทรัพย์สมบัติ มีคุณสมบัติที่สมบูรณ์
มีเหตุการณ์ดี สมองแจ่มใส ความคิดอ่านดี คาดการณ์อะไรต่าง ๆ ได้ดี
แล้วความคิดนั้นถูกต้องเสียด้วย เมื่อขยายมาสู่คำพูด คำพูดก็มีพลัง แจ่มแจ้ง
ใครฟังแล้วก็เชื่อตาม ทำตาม พอลงมือทำทางกายก็ประสบความสำเร็จ

แต่พอถึงตรงนี้ ถ้าหากว่าขาดความรู้เรื่องบุญบาป เราก็มักจะคิดว่าเป็นเพราะความรู้ความสามารถของตัวเราเอง แล้วอติมานะก็จะ
เข้ามา จะมีทิฐิมานะว่า เราเก่งด้วยฝีมือของเรา เลยลืมคิดไปว่า คนเก่งกว่าเราก็เยอะ แต่เขาไม่ประสบผลสำเร็จ จริง ๆ แล้วเราก็ไม่ได้เก่งเกินกว่าเขา
แต่เราประสบความสำเร็จ เพราะว่าบุญนี่แหละมันอยู่ฉากหลัง
ต่อให้มือถึง ใจถึง ทีมถึง ทุนถึง
แต่ถ้าบุญไม่ถึง
ทำอะไรก็ไม่สำเร็จ
แต่ถ้าบุญถึง…สำเร็จ !
บุญบาปนี่แหละคอยชักใยอยู่ข้างหลัง
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.016940367221832 Mins