บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศ ณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๖, ๗, ๑๐ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 14 เมย. พ.ศ.2562

บรรยากาศการอบรมยุวธรรมทายาทจากทั่วประเทศณ บริเวณที่อบรม site ๒, ๓, ๖, ๗, ๑๐

มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกายอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี