ความสุขแท้จริง..อยู่ในตัว

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2562

ความสุขแท้จริง..อยู่ในตัว

ใจของเราเตลิดเปิดเปิง
จากฐานที่ ๗ มายาวนานแล้ว
ที่เราเคยได้ยินคำว่า “ใจแตก”
มันแตกจากตรงนี้แหละ
ใจแตกไปติดในเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย
ตั้งแต่เราเติบโตเจริญวัยเรื่อยมากระทั่งถึงวันนี้
เราจึงไม่เคยพบความสุขที่แท้จริงสักที

เพราะความสุขมีที่เดียว
อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ตรงนี้
ดังนั้น เราจึงต้องนำ ใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิม
เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงาม
ที่จะทำให้เรามีความสุขมาก ๆ
และสมหวังในชีวิต
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ 2

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.01170486609141 Mins