โบสถ์พระไตรปิฎก ปฏิมากรรมยุคใหม่ จากปี 2525 สู่ ปี 2562

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2562

 

โบสถ์พระไตรปิฎก ปฏิมากรรมยุคใหม่ จากปี 2525 สู่ ปี 2562

เมื่อวันนั้นปี 2525 เริ่มจากพระภิกษุ ไม่กี่สิบรูป ญาติโยม หลักพัน ฉลองโบสถ์หลังใหม่ รุ่นที่ 1 เรียบง่าย รูปทรงสถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์

สถาปัตถกรรม ยุค ปี 2562 เน้นส่วนต่อส่วนขยาย ให้หลังคามุงบัง ครอบคลุมพระภิกษุ หลักหลายพันรูป ทำสังฆกรรมร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดภาระแห่งแสงแดด หรือ ฝนตก พร้อมปฏิมากรรมประยุกต์ยุคใหม่ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ตัวแทนแห่งรูปลักษณ์โบสถ์รุ่นที่ 2

คำจารึก “ตถาคตสส เหตํ วาเสฎฐา อธิวจนํ ธมมกาโย อิติปิ พรหมกาโย อิติปิ ธมมภูโต อิติปิ พรหมภูโต อิติปิ พรหมภูโต อิติปิ ฯ
เพราะคำว่า ธรรมกาย ก็ดี พรหมกาย ก็ดี ธรรมภูต ก็ดี ว่า พรหมภูต ก็ดี เป็นชื่อของตถาคต ฯ”


ปรากฏ บน หนังสือเล่มใหญ่หน้าและหลัง ในรูปแบบปฏิมากรรม
มีข้อความจารึกเกี่ยวกับธรรมกาย

1.หนังสือเล่มใหญ่ หน้าโบสถ์
ด้านซ้ายเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีจารึกด้วยอักษรไทยและด้านขวาเป็นพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทย

2.หนังสือเล่มใหญ่ หลังโบสถ์
ด้านซ้ายเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลีจารึกด้วยอักษรพม่าและด้านขวาเป็นพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาพม่า

ทุกฉบับเป็นพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท


พื้นที่ของโบสถ์พระไตรปิฎก

1. พื้นที่โบสถ์เดิม 1,345 ตารางเมตร
2. พื้นที่ส่วนขยาย 4,110 ตารางเมตร
    
รวมพื้นที่ 5,455 ตารางเมตร

3. เสาร์ดอกบัวรับหลังคาส่วนขยาย 184 ดอกบัว

ข้อมูลเกี่ยวกับ”โบสถ์พระไตรปิฎก”
ประกอบด้วยหนังสือพระไตรปิฎกของ 6 ชาติ
1.ไทย
       1.1 มหามกุฎราชวิทยาลัย (สีแดง)
       1.2 มหาจุฬาฯ(สีฟ้า)
       1.3 บาลีสยาม(สีแดงเข้ม)
 2.ศรีลังกา (แดง)
 3.พม่า (แดง)
 4.กัมพูชา (เหลือง,ส้ม,แดง)
 5.ลาว (เทาเข้ม)
 6.โรมัน (เทา)
     
      รวมทั้งหมด 707 เล่ม
(เล่มใหญ่ 2 เล่ม ,เล่มเล็ก 705 เล่ม)


พิธีเปิดม่าน โบสถ์พระไตรปิฏก วันคุ้มครองโลก จัดขึ้นในวันที่ 22เมษายน 2562

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010533968607585 Mins