พิธีเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 10 พค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.0040911197662354 Mins