อันตรายของความตระหนี่

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2562

อันตรายของความตระหนี่

พญามารจะกันสมบัติได้อีกอย่างคือ เขาเอาความตระหนี่ซึ่งเป็นธาตุสำเร็จมาปิดมาบังช่องทางที่จะให้สมบัติมาถึงตัวเรา ตัดสายสมบัติได้ด้วยความตระหนี่ ทั้งตัด ทั้งปิด ทั้งบังให้มาไม่ถึงเลย ตัดด้วย ปิดด้วย
บังด้วยสารพัด
ความตระหนี่ เป็นธาตุสำเร็จสีดำมืดสนิท มีฤทธิ์มาก เวลา หุ้มเห็น จำคิด รู้ ละก็ คิดที่จะ “ให้” ไม่เป็นเลย เมื่อไม่ให้...ก็ไม่ได้
บุญเขาก็ไม่ได้ช่องที่จะสอดสายสมบัติมาถึงเรา เพราะถูกกำแพงแห่งความตระหนี่หุ้มล้อมไว้หมดแล้วทุกด้านเลย นี่คืออันตรายสำหรับชีวิตทั้งในปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วย

ความตระหนี่ทำงานตลอด 24 น. และเช่นเดียวกัน บุญก็ทำตลอด 24 น. เพื่อหาช่องที่จะทำลายความตระหนี่ในใจ แต่กายมนุษย์ของเรา
ช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง คือ มีความตั้งใจจะเอาชนะความตระหนี่ บุญเขาก็ได้ช่อง แวบเดียวความตระหนี่หายไปเลย สายสมบัติก็เชื่อมมาถึงเราได้
เป็นสมบัติละเอียดที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่เห็นได้ด้วยธรรมกาย
เชื่อมติดแล้วจะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติหยาบมาถึงตัวเรา แผ่ไปทุกทิศ
ทุกทางเลย ดึงดูดตามกำลังบุญ
บุญมาก...ก็แรงมาก
บุญน้อย...ก็แรงน้อย
นี่คือความจริงของชีวิตนะ
13 ตุลาคม พ.ศ. 2545

จากหนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่3

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011769692103068 Mins