พิธีสถาปนาอุโบสถพระไตรปิฎกแรกของโลก ประดิษฐานลูกนิมิตและผูกสีมา

วันที่ 10 กค. พ.ศ.2562

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013725678126017 Mins