พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ โครงการ IDOP รุ่นที่ 17

วันที่ 19 กค. พ.ศ.2562

พิธีตัดปอยผมธรรมทายาทนานาชาติ โครงการ IDOP รุ่นที่ 17
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
Hair Clipping Ceremony
International Dhammadayada Ordination Program (IDOP 17)
Friday 12 July 2019,
WAT PHRA DHAMMAKAYA PATHUMTANI,THAILAND

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร