พิธีตักบาตรฉลองสามเณรใหม่ ในโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติ รุ่นที่ ๑๑

วันที่ 01 สค. พ.ศ.2562

 


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
ปิดเทอมทางโลก เปิดเทอมทางธรรม
หลักสูตรที่ทำให้บุตรหลานเป็นทั้งคนเก่งและคนดี
อบรมระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม - ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.001124115784963 Mins