พิธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาเจดีย์ รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์

วันที่ 10 สค. พ.ศ.2562

พิธีเวียนประทักษิณและพิธีวันทาเจดีย์
รอบพระมหาธรรมกายเจดีย์
ในโครงการอุปสมบท รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
ณ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0011809190114339 Mins