พิธีตักบาตรมหากุศล รวมธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ  ศูนย์การค้าตลาดรังสิต

วันที่ 16 กย. พ.ศ.2562

พิธีตักบาตรมหากุศล รวมธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันเสาร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ  ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ดำเนินงานโดย : จังหวัดปทุมธานี, คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, ศูนย์การค้าตลาดรังสิต, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ชมรมรังสิตรวมใจ, ภาคีเครือข่ายตลาดสดน่าซื้อ, ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี,

มูลนิธิธรรมกาย องค์กรภาคีเครือข่ายฯ และผู้ประกอบการ พ่อค้า ประชาชน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.001022481918335 Mins