นิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล

วันที่ 19 กย. พ.ศ.2562

นิทรรศการฝ่ามหันตภัยในสังสารวัฏ
ระหว่างวันที่ 14 กันยายน - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ฯ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
เปิดให้เข้าชมทุกวัน 
จันทร์ถึงศุกร์ (รอบฉายสื่อ) เวลา 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 และ 15:00 น.
วันเสาร์ (รอบการแสดง) เวลา 9:00 / 13:00 และ 14:00 น.
วันอาทิตย์ รอบการแสดง เวลา 11:45 และ 16:00 น.
กรุณาเช็ควันแสดงรอบสาธุชนทั่วไป ที่ไม่ตรงกับรอบพระภิกษุโครงการอบรม
ได้ที่ Facebook “นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก”
กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ เพราะเป็นเขตบุญสถาน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0093723018964132 Mins