คณะสงฆ์ และประชาชน จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ "มอบทาน มอบธรรม" มอบปัจจัย และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม วันพุธที่ 25

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2562

คณะสงฆ์ และประชาชน จังหวัดปทุมธานี นำโดยพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) 
ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ "มอบทาน มอบธรรม" มอบปัจจัย และถุงยังชีพ

เพื่อบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562
โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมมอบปัจจัยที่เกิดจากการรวมแรงใจของพระสงฆ์ และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล เป็นจำนวน 546,500 บาท ถวายแด่พระเทพวิสุทธิโมลี เจ้าคณะภาค 10 ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 เพื่อดำเนินการนำช่วยเหลือวัด และพระสงฆ์ ตามวัตถุประสงค์ โดยเร็วต่อไป
อีกทั้ง ยังได้ร่วมกันมอบธารน้ำใจ คือ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของใช้จำเป็น ที่รวบรวมเป็นถุงยังชีพ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการมอบทาน มอบธรรม ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และอาหารบิณฑบาตซึ่งคณะสงฆ์มีฉันทานุมัติมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากพิธีตักบาตรพระ 100 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าตลาดรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และจากพิธีตักบาตรพระ 10,000 รูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ตลาดนัดคลองถมคลองหลวงเมืองใหม่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบถวาย ณ ศูนย์รับบริจาคฯ วัดมณีวนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านกุดชุม และชุมชนบ้านหนองกินเพล

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0081034501393636 Mins