เชิงตะกอน

วันที่ 25 มีค. พ.ศ.2547

 

.....เชิงตะกอน คือ ฐานที่ทำขึ้นสำหรับเผาศพเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า จิตกาธาน

 

           ....เชิงตะกอน หมายถึง ที่ตั้งหรือที่รองรับศพเวลาเผา เป็นธรรมเนียมโบราณ ทำขึ้นเป็นการเฉพาะในป่าช้าหรือในที่เผาศพนั้นๆ เวลาเผาจะมองเห็นศพดำเป็นตอตะโกถูกไฟไหม้อยู่ในกองไฟทำให้เห็นภาพอนิจจังได้ไม่น้อย

 

        .....เชิงตะกอน ที่นิยมมี ๒ อย่างคือ ชนิดก่อนด้วยอิฐฉาบปูนและชนิดใช้ไม้ท่อนวางขวางไปมาสูงประมาณ ๑ เมตร ถ้าเป็นชนิดก่อด้วยอิฐฉาบปูนจะใช้เผาได้หลายศพ ส่วนชนิดใช้ไม้ท่อนจะถูกเผาไปพร้อมกับศพ สมัยเก่าในชนบทจะใช้แบบหลังเพราะสมัยนั้นหาไม้ง่าย ส่วนในตัวเมืองนิยมใช้แบบแรก แต่สมัยปัจจุบันหาดูได้ยากเพราะมีเตาเผาสมัยใหม่ที่มิดชิด มองไม่เห็นศพเวลาเผา


 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0037481983502706 Mins