หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๓) แนวทางในการเทศน์สอน

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2562

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๓)
แนวทางในการเทศน์สอน

 

       จากความตระหนักในคุณค่าของพระพุทธศาสนา ทำให้วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สาธุชนได้ทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา รวมทั้งการจัดอบรมในหลายรูปแบบ 

     ล่าสุดก็ได้จัดการอบรมธรรมทายาทจำนวนกว่า ๕,๐๐๐ รูป ในการจัดการอบรม ทุกฝ่ายทั้งในวัดและสาธุชนต่างก็ทุ่มเทความคิด สติปัญญาเพื่อให้การอบรมครั้งนี้เกิดประโยชน์อันสูงสุด


      ในส่วนของพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง หลวงพ่อทัตตชีโวได้เข้ามาแนะนำด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการสรงน้ำ การทำความสะอาดต่าง ๆ โดยเน้นที่สะอาดและระเบียบหรือธรรมะและวินัย สิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงประทับใจมาก คือ หลวงพ่อได้เมตตาแนะนำแนวทางในการอบรมว่า

         " พวกท่านต้องตระหนักว่า ในการอบรมครั้งนี้ ผู้ที่มาเข้าอบรมมาจากหลายถิ่นหลายที่ ความรู้ การศึกษา ก็ต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือ เรื่องของการเทศน์สอน หลวงพ่อขอให้หลักดังนี้

       ประการที่หนึ่ง พวกท่านต้องดูคนให้เป็น หากดูคนเป็นจะรู้ว่าจะเทศน์สอนเรื่องอะไร จะให้ความรู้เขาได้แค่ไหน

        ประการต่อมา คือ ในการเทศน์สอน ต้องให้ผู้ที่ปัญญาน้อยที่สุดในที่นั้น ๆ เข้าใจ และในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้คนฉลาดได้ข้อคิดไปด้วย

      ประการสุดท้าย เรื่องที่จะเทศน์สอนนั้น ต้องเป็นเรื่องของการฝึกนิสัย ฝึกสันดานด้วย ไม่ใช่แค่เพียงให้ความรู้

        เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ของง่าย อย่าดูเบา ไปดูเอาเถอะในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ต้องเตรียมเทศน์อยู่ถึง ๔ อสงไขยกับแสนมหากัป

   ที่สำคัญจะสอนอะไรก็สอนไปเถอะ แต่ต้องเป็นเรื่องที่เราทำได้จริงและต้องทำด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยนะลูกนะ"

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ 
๒๓ ส.ค. ๖๒
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0039588809013367 Mins