หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๕) การปฏิสันถารคือการเผยแผ่

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2562

หลวงพ่อสอนอะไร (ตอนที่ ๑๓๕)
การปฏิสันถารคือการเผยแผ่

 

        เมื่อหลายปีก่อนหลวงพ่อทัตตชีโวเคยให้โอวาทกับผู้ที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศไว้ว่า 

         "ในการไปทำงานที่ต่างประเทศ ก็ขอให้เข้าใจว่า การเผยแผ่ คือ อะไร

        - เผย คือ การเปิด เปิดอะไร ก็คือ การเปิดเผยความจริงของชีวิตที่พระบรมศาสดาได้ตรัสรู้ ได้ค้นพบ

        - แผ่ ก็คือ การขยายให้กว้างไกลออกไป

       ดังนั้น การเผยแผ่ ก็คือ การนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปให้ทั่ว ให้กว้างขวาง เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้เห็นความจริงของชีวิต เขาจะได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง"

        แต่เมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว หลวงพ่อก็ได้เน้นย้ำให้เห็นความสำคัญของการปฏิสันถาร ถึงกับกล่าวว่า 
 " การปฏิสันถาร คือ การเผยแผ่ "


       ในช่วงแรกอาตมาก็เข้าใจในระดับหนึ่ง คือ เข้าใจว่า เมื่อใครมาถึงวัด เราก็ต้องดูแล ต้อนรับขับสู้ให้ดี จนกระทั่งมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น กล่าวคือ มีคนงานมาทำท่อแกสที่หน้าวัด ทำกันหามรุ่งหามค่ำ เมื่อเห็นดังนั้นหมู่คณะที่วัดก็คิดเห็นตรงกันว่า ควรจัดหาน้ำหาท่า รวมทั้งของขบเคี้ยวไปให้เขา จึงได้จัดการตั้งโต๊ะนำสิ่งของดังกล่าวไปวางไว้ ให้เขาบริการตัวเอง โดยที่เราเองก็ไม่ได้หวังผลว่าจะเกิดอะไรขึ้น

        ต่อมาอีกไม่กี่วัน เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามวัด ก็มาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า คนงานเหล่านั้นได้ไปพูดต่อ ๆ กันไปว่า เขาไม่เคยเจอใครจะทำแบบนี้มาก่อน ส่วนมากมักจะไม่พอใจที่เขาทำงานเสียงดังทั้งวันทั้งคืน ตั้งแต่ทำงานมา เพิ่งมีวัดพระธรรมกายนี่แหละที่เอาน้ำ เอาขนมมาเลี้ยงเขา กลายเป็นว่า สิ่งที่เราทำกัน เขาทราบกันทั้งเมือง จนถึงนายกเทศมนตรี

        เมื่ออาตมาเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อทัตตชีโวฟัง หลวงพ่อได้สอนว่า  " ทำเข้าไปเถอะลูก นี่แหละคือ ปฏิสันถารคารวตา เป็นการอุดช่องโหว่ ในระหว่างคนกับคน หรือแขกกับผู้ต้อนรับ คนเรามีช่องโหว่อยู่ ๒ ช่อง คือ 

          ๑. ช่องโหว่ทางกาย(ทุกข์กาย) ให้อุดด้วย อามิสปฏิสันถาร หรือการให้ด้วยสิ่งของ

          ๒. ช่องโหว่ทางใจ(ทุกข์ใจ) ให้อุดด้วยธรรมปฏิสันถาร หรือการให้ธรรมะ

         ก็ขอให้เราตั้งใจทำกันให้ดี อุดทั้งสองช่อง แล้วการขยายงานพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายจะได้กว้างไกลไปทั้งแผ่นดิน"

 

 

ขอขอบคุณบทความดีๆ จาก
อาสภกันโต ภิกขุ 
๘ ต.ค. ๖๒
http://anacaricamuni.blogspot.com

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0032768845558167 Mins