ดาวดึงส์ ไตรตรึงษ์

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2547

 

.....ดาวดึงส์ และ ไตรตรึงษ์ แปลอย่างเดียวกันว่า สามสิบสาม

.....ดาวดึงส์ ไตรตรึงษ์ เป็นชื่อสวรรค์ชั้นที่ ๒ ในจำนวนสวรรค์ ๖ ชั้น มีเทวดาชื่อท้าวสักกเทวราชหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระอินทร์ครอบครองเป็นใหญ่อยู่


 

              .....สาเหตุที่สวรรค์ชั้นนี้มีนามอย่างนี้คือ สมัยที่พระอินทร์ยังเป็นมนุษย์อยู่ได้ร่วมกับพวกอีก ๓๒ คนเป็น ๓๓ คนเที่ยวบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม อำนวยความสุขให้ผู้อื่นจนตลอดชีวิต เช่น ช่วยกันทำถนน สร้างศาลาที่พัก ขัดสระ ทำสวนพักผ่อน เมื่อสิ้นชีวิตแล้วทั้งหมดได้ไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นเดียวกัน จึงมีชื่อว่า ดาวดึงส์ หรือ ไตรตรึงษ์ ตามจำนวนคน ๓๓ คน

 

.....สวรรค์ชั้นนี้ยังมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เช่น ชั้นไตรทศ ชั้นไตรทิพ ชั้นไตรทิพย์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.016898214817047 Mins