พระภิกษุ-สามเณร ในเขตจังหวัดปทุมธานี สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่าง วันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 17 ตค. พ.ศ.2562

พระภิกษุ-สามเณร ในเขตจังหวัดปทุมธานี
สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี
ณ สนามสอบ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0087453325589498 Mins