สาธุ ชิตัง เม!! ลูกหลานหลวงปู่ฯ สวดธรรมจักร บูชาธรรม ครบ ๑,๖๘๐,๐๐๐,๑๓๕ จบ ในวาระครบ ๑๓๕ ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 18 ตค. พ.ศ.2562

สาธุ ชิตัง เม!!
ลูกหลานหลวงปู่ฯ สวดธรรมจักร บูชาธรรม
ครบ ๑,๖๘๐,๐๐๐,๑๓๕ จบ
ในวาระครบ ๑๓๕ ปี วันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 Total Execution Time: 0.0034514665603638 Mins