พิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อขยายอาคารปฏิบัติธรรม ณ ธุดงคสถานสุราษฎร์ธานี ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วันที่ 25 ตค. พ.ศ.2562

 Total Execution Time: 0.0063928524653117 Mins